Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

134 νέα δημόσια αγροτεμάχια για μίσθωση.

134 νέα αγροτεμάχια έκτασης 1202 στρεμμάτων εντάχθηκαν στο σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης. Ενημερωθείτε για τις περιοχές που βρίσκονται τα αγροτεμάχια και για περισσότερες λεπτομέρειες εδώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 4/1/2012.
Η Τηλεφωνική Υποστήριξη της Εφαρμογής "Μίσθωσης Αγροτεμαχίων" λειτουργεί από τις 08:00 έως τις 14:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή στο παρακάτω τηλέφωνο: ☎ (210)8802000

Για τη διατύπωση ερωτημάτων και παραπόνων ή την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, μπορείτε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε τα ηλεκτρονικά έντυπα παραπόνων, ερωτημάτων και αξιολόγησης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
Η γη θα διανεμηθεί σε ανέργους, νέους αγρότες, πτυχιούχους γεωτεχνικής σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής και επαγγελματίες αγρότες με αντίτιμο 5 ευρώ το στρέμμα ανά καλλιεργητική περίοδο και ανώτατο όριο τα 100 στρέμματα ανά άτομο (συμπεριλαμβάνεται η γη που έχει σήμερα ο αγρότης εφόσον δραστηριοποιείται ήδη στη γεωργία και τα επιπλέον στρέμματα που μπορεί να αποκτήσει).


Προβλέπεται συγκεκριμένη μοριοδότηση, σύμφωνα με την οποία όσο λιγότερα στρέμματα διαθέτει σήμερα ο αγρότης, τόσο περισσότερα μόρια θα αποκτά, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων – τροφίμων που περιλαμβάνονται στο «καλάθι» της οικείας περιφέρειας, με βάση το στρατηγικό σχέδιο που εκπονείται. Συνεπώς, για προϊόντα / τρόφιμα εντός «καλαθιού» ο παραγωγός θα λαμβάνει 100 μόρια, για προϊόντα / τρόφιμα εκτός «καλαθιού» 50 μόρια όσα και για καλλιέργεια ζωοτροφών.

Πιο αναλυτικά:
  • 100 μόρια θα λαμβάνουν οι νέοι αγρότες ηλικίας έως 35 ετών και οι νέοι αγρότες σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΚΑΝ. 1698/2005 της Ε.Ε.
  • 200 μόρια θα λαμβάνουν οι νέοι ηλικίας έως 35 ετών με επιπλέον πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής
  • 180 μόρια θα λαμβάνουν οι άνεργοι και οι νέοι έως 35 ετών
  • 60 μόρια οι επαγγελματίες αγρότες (εγγραμμένοι στο μητρώο)
  • 50 μόρια οι αγρότες των οποίων η γη συνορεύει με τις εκτάσεις που θα διανεμηθούν
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προηγείται ο νεότερος ηλικιακά όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα (όπως συνεταιρισμοί) με τα περισσότερα μέλη (για τα νομικά πρόσωπα δεν ισχύει το πλαφόν των 100 στρεμμάτων).
Ο μέγιστος αριθμός στρεμμάτων που είναι δυνατόν να διανεμηθούν είναι τα 3 εκατ. ενώ στην πλειοψηφία τους τα αγροτεμάχια είναι μικρότερα των 10 στρεμμάτων.
Όλες οι λεπτομέρειες εφαρμογής περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση.
Για τυχόν απορίες σας σχετικά με την χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο του συστήματος.

http://www.agroschannel.com, http://it.opekepe.gr/rentparcels/site/index

2 σχόλια: